POSLEDNÉ MIESTA v kurzoch v Záhorskej Bystrici

Kurzy angličtiny pre dospelých

Začiatočníci - pondelok a streda 19:30
Mierne pokročilí 2 - utorok a štvrtok 17:45
Stredne pokročilí 2 - štvrtok 19:30
Konverzácia mierne pokročilí - utorok 18:00 a štvrtok 17:45
Konverzácia mierne pokročilí ráno - pondelok 10:00
Konverzácia pokročilí - štvrtok 19:30

Konverzácia pre mamičky na materskej aj s deťmi - streda 10:00

 

Kurzy angličtiny pre deti

Tretiaci - streda 15:45
Štvrtáci - utorok 15:00, štvrtok 14:20
 

Kurzy nemčiny pre dospelých

Falošní začiatočníci - pondelok a streda 17:45
Mierne pokročilí - streda 19:30
 

Kurzy nemčiny pre deti

Prvý stupeň - utorok 16:30
Piataci - pondelok 13:15
Šiestaci - štvrtok 14:30
 

Kurzy francúzštiny

Začiatočníci dospelí - pondelok 19:30, štvrtok 7:00
Francúzština pre deti - pondelok 15:45
 

Kurz španielčiny

Začiatočníci dospelí - piatok 18:30 
 

 

Chcete mať aktuality a tipy z oblasti jazykového vzdelávania z prvej ruky? 

Pridajte sa k nám!