Okrem skupinových aktivít metóda podnecuje aj prácu vo dvojiciach, čo znásobuje čas, kedy deti komunikujú v angličtine a učí ich spolupráci.

Okrem skupinových aktivít metóda podnecuje aj prácu vo dvojiciach, čo znásobuje čas, kedy deti komunikujú v angličtine a učí ich spolupráci.