V učebni orientovanej na sever a s občerstvením sa dobre učí aj v lete :-)

V učebni orientovanej na sever a s občerstvením sa dobre učí aj v lete :-)