Zo zeme je asi najlepší výhľad..

Zo zeme je asi najlepší výhľad..