Hand-made darček do nových priestorov - nájdete ho v pravej triede vedľa okna ;)

Hand-made darček do nových priestorov - nájdete ho v pravej triede vedľa okna ;)