Poldenný jazykový tábor v Záhorskej Bystrici

Toto leto bude Smiling Summer v "koncentrovanejšej" doobednej podobe :-) Otvárame viac termínov, aby sme skupiny mohli deliť podľa veku, úrovne a najmä jazykov. 
Navyše sme pridali ďalšie 4 jazykové verzie! 
Termíny: pon-pia, 15.7. - 16.8.2019
Trvanie cca: 9:00-12:00 (upresníme)
Študenti: 5-19 rokov, max. 6 v skupinke
Jazyky: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, portugalčina
Cena za týždeň: 99 €
 
 

Stredoškoláci / 2. stupeň

  • jazyky: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina (LEN 15.7.-9.8.2019), portugalčina (LEN 22.7.-16.8.2019)
  • striedanie gramatiky/slovnej zásoby/konverzácie, dynamické a zábavné lekcie, hry, hudba, videá

2. stupeň - kreatívno-hudobný

  • jazyky: angličtina
  • LEN 1 možný týždeň: 15.7.-19.7.
  • konverzácia spojená s kreatívnou prácou najmä pre dievčatá + opakovanie gramatiky a slovnej zásoby na moderných piesňach

1. stupeň

  • jazyky: angličtina (LEN 1 možný týždeň: 15.7.-19.7.), nemčina, francúzština
  • striedanie gramatiky/slovnej zásoby/konverzácie, dynamické lekcie postavené na hrách, umení a tvorivej práci

Predškoláci / 1. stupeň

  • jazyky: nemčina, francúzština
  • dynamické a zábavné lekcie, hry, piesne, tvorivá práca