Angličtina pre mierne pokročilých 2 

Zábava začína! 

Odviedli ste kus práce a dostali ste sa do krásneho obdobia, kedy cudzí jazyk prestáva byť cudzí. Pocítite narastajúcu sebaistotu pri vyjadrovaní a radosť z čoraz lepšieho porozumenia. Vychutnajme si to spolu!
 
Kurz angličtiny pre mierne pokročilých 2 je primárne určený absolventom kurzu Angličtina pre mierne pokročilých. Po konzultácii sa môžu pripojiť aj noví študenti.
Učebnica + PZ = 17€ 
(možnosť zakúpiť priamo u nás) 
 
 
 • Kurz sa bude konať UTOROK 18:00-19:30 a ŠTVRTOK 17:45-19:15
   
 • 5.2.2018 - 29.6.2018* vrátane dvoch náhradných týždňov (18.6.-29.6.)**
   
 • Malé skupinky 4-6 študentov
   
 • Cena kurzu: 11€/90min; 33 x 90 min = 363 €
Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí (5.3.-9.3.; 29.3.-3.4.; 1.5.; 8.5.). Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 
** Náhradné týždne sú 2 týždne, ktoré nie sú rátané do ceny kurzy a neučí sa, pokiaľ sa uskutočnili všetky plánované hodiny kurzu. V prípade, že hodina odpadne - bude zrušená zo strany školy, náhradný termín bude vypísaný v bežnom čase kurzu v rámci náhradného týždňa. Pre druhý polrok sú to týždne: 18.6.-29.6.2018.
 

Čo sa naučíte?

 

 
Komunikácia Slovná zásoba Gramatika
 • komunikovať na a o párty
 • hovoriť o aktivitách, ktoré máme radi
 • vysvetliť pravidlá športov
 • vrátiť/vymeniť tovar v obchode
 • požiadať o doplňujúce informácie
 • zákon schválnosti
 • hypotetizovať
 • hovoriť o rozhodnutiach
 • poradiť niekomu
 • nakupovať v lekárni
 • hovoriť o strachu
 • spomínať na dávnu minulosť
 • na výlete
 • opísať budovu
 • hovoriť o víkendoch a ránach
 • odhlásiť sa z hotela
 • telefonovať
 • vyjadriť svoj názor
 • slovesá pred to.../-ing
 • spev
 • štúdium cudzích jazykov
 • šport
 • pohybové predložky 
 • zvieratá
 • tvorenie podstatných mien zo slovies
 • významy slovesa get
 • choroby
 • fóbie
 • životné udalosti
 • škola a školské predmety
 • vynálezy
 • prídavné mená končiace na -ed/-ing
 • zdravie a životný štýl
 • frázové slovesá
 • príslovky
 • rozprávanie
 • použitie neurčitku to...
 • použitie gerundívu - ing
 • príkazy, zákazy: must, have to...
 • podmieňovací spôsob: 
 • first conditional
 • second conditional
 • možnosť: may/might
 • (ne)mal by si: should/shouldn´t
 • predprítomný čas present perfect s for, since
 • výraz used to
 • trpný rod
 • something, anything, nothing
 • vyjadrenie množstva
 • poradie slov vo vete s frázovým slovesom
 • pritakanie: so, neither
 • predminulý čas past perfect
 • nepriama reč
 • časová súslednosť