Angličtina pre začiatočníkov 2 / Falošní začiatočníci


Kurz, po ktorom sa už nikdy nevrátite medzi začiatočníkov

Kurz je plánovaný na celý šk. rok 2018/2019. Šedou je označené plánované učivo pre 2. polrok. Orientačne, lebo tempo kurzu prispôsobíme študentom.

Čo sa naučíte?

 

 
Komunikácia Slovná zásoba Gramatika

rozprávanie príbehu, zážitkov
nakupovanie suvenírov
popis obrázku 
vysvetlenie cesty, orientácia

plánovať a predpovedať budúcnosť
v reštaurácii
porovnávanie
odchod z hotela
lúčenie
rezervovanie hotela

 

tvorenie podstatných mien zo slovies
výrazy s go, have, get
časové indikátory
dom, byt a nábytok
predložky miesta
mesto, dedina
potraviny
dovolenka
ľudské vlastnosti
počasie
zážitky

jednoduchý minulý čas
väzba s there is, there are, there was, there were
prítomný priebehový čas
neurčitý člen s jedlom
some, any
počítateľné a nepočítateľné výrazy množstva
budúci čas s going to
stupňovanie prídavných mien
would like to
tvorenie prísloviek
predprítomný čas

  • 4-6 študentov v skupinke
  • pondelky a stredy 19:20-20:45
  • 17.9.2018 - 30.1.2019* vrátane dvoch náhradných týždňov (17.12.-21.12. a 28.1.-31.1.)**
  • Cena kurzu: 11€/85min; 30 x 85 min = 330 €
  • Učebnicu a pracovný zošit New English File - Elementary Multipack B si môžete objednať v prihláške. Cena 17 €.