Francúzština pre začiatočníkov

Urobte si radosť a spoznajte jeden z najkrajších jazykov sveta!

Kurz kladie dôraz na nácvik francúzskej výslovnosti a základných komunikačných situácií. Jeho cieľom je postaviť pevný základ, na ktorý sa ďalej bude stavať.

 
 •    Kurz sa bude konať v utorok 9:15-10:45. 
    
 •    v období 18.9.2018 - 29.1.2018* vrátane dvoch náhradných týždňov (17.12.-21.12. a 28.1.-31.1.)**
   
 •    4-6 študentov v skupinke 
   
 •    Cena kurzu: 11,50€/90min; 17 x 60 min = 178,50 €
   
 •    Budeme používať učebnicu Quartier Libre, ktorú môžete objednať v prihláške.
     Cena učebnice s pracovným zošitom a CD je 23 €

Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí (31.10.-2.11.2018, 24.12.2018-7.1.2019, 1.2.2019). Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 
** Náhradné týždne sú 2 týždne, ktoré nie sú rátané do ceny kurzy a neučí sa, pokiaľ sa uskutočnili všetky plánované hodiny kurzu. V prípade, že hodina odpadne - bude zrušená zo strany školy, náhradný termín bude vypísaný v bežnom čase kurzu v rámci náhradného týždňa. Pre prvý polrok sú to týždne: 17.12.-21.12.2018 a 28.1.-31.1.2019.
 

Čo sa naučíte

   
Komunikácia Slovná zásoba Gramatika
 • pozdraviť
 • predstaviť seba a ostatných
 • ospravedlniť sa
 • chápať pokyny v triede
 • chápať pokyny v učebnici
 • hovoriť o svojich záľubách
 • hovoriť o svojich plánoch
 • požiadať niekoho, aby niečo urobil
 • slušne požiadať
 • dni v týždni
 • abeceda a skratky
 • čísla 0-milón
 • štáty a národnosti
 • športy
 • záľuby
 • profesie
 • rodina
 • domáce zvieratá
 • mužský/ženský rod
 • prítomný čas +/-/?
 • 1. trieda slovies (-ER)
 • budúci čas futur proche
 • nepravidelné slovesá:
  avoir, être, aller, pouvoir, vouloir, venir, connaitre, 
 • privlastňovacie zámená
 • predložky miesta
 • členy určité, neurčité, delivé
 • prízvučné osobné zámená
 • minulý čas so slovesom avoir

 

 

 

 

 

 

 

Chcete mať aktuality a tipy z oblasti jazykového vzdelávania z prvej ruky? 

Pridajte sa k nám!