Kreatívny kurz po anglicky

je spojením tvorivej práce a konverzácie v angličtine. 

To znamená, že deti budú tvoriť - modelovať, maľovať, skladať, šiť... no popri tom sa na ne nenápadne bude lepiť slovná zásoba z triedy (ako farby, pomôcky, veci okolo nich...) a daných aktivít (prilep, odstrihni, nakresli, namaľuj...), ako aj nevyhnutná komunikácia (typu prosím, ďakujem, podaj, prines, som smädný, idem na wc...). V prípade záujmu ponúkneme aj verziu pre 2. stupeň alebo dospelých :-) 

  • malé skupinky: 4-6 detí
  • 55-minútové lekcie
  • materiál v cene kurzu  (modelovacia hlina, akrylové farby, štetce, fixky, pastelky, ceruzky, voskovky, lepidlo, nožnice, gorálky, stužky, ihly, ihlice na pletenie, vlna, nite...)
  • občerstvenie
  • Kurz prebieha 24.9.2018 - 31.1.2019* vrátane dvoch náhradných týždňov (17.12.-21.12. a 28.1.-31.1.)

 

Predškoláci - začíname 26.9.

streda 16:20-17:15

Cena kurzu: (14 x 8,50€) = 119 €

Prvý stupeň - čakáme na naplnenie skupinky

streda 15:15-16:10

Cena kurzu: ? x 8.50€


Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí (31.10.-2.11.2018, 24.12.2018-7.1.2019, 1.2.2019). Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 
** Náhradné týždne sú 2 týždne, ktoré nie sú rátané do ceny kurzy a neučí sa, pokiaľ sa uskutočnili všetky plánované hodiny kurzu. V prípade, že hodina odpadne - bude zrušená zo strany školy, náhradný termín bude vypísaný v bežnom čase kurzu v rámci náhradného týždňa. Pre prvý polrok sú to týždne: 17.12.-21.12.2018 a 28.1.-31.1.2019.