Kreatívna angličtina pre deti

je spojením tvorivej práce a konverzácie v angličtine. 

To znamená, že deti budú tvoriť - modelovať, maľovať, skladať, šiť... no popri tom sa na ne nenápadne bude lepiť slovná zásoba z triedy (farby, pomôcky, veci okolo nich...) a daných aktivít (prilep, odstrihni, nakresli, namaľuj...), ako aj nevyhnutná komunikácia (prosím, ďakujem, som smädný, idem na wc, na zdravie...). Každá lekcia bude cielene zameraná na istú tému a okruh slovíčok, ktoré si deti precvičia nielen v tvorivej práci, ale aj pesničkou a hrou.

  • malé skupinky: 4-6 detí
  • materiál v cene kurzu  (modelovacia hlina, akrylové farby, štetce, fixky, pastelky, voskovky, lepidlá, nožnice, gorálky, stužky, ihly, vlna, nite...)
  • 1 kurz = 1 polrok = 18 lekcií po 55 min. v hodnote 8,90 €
  • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.
  • Cena kurzu: 160 € 
  • Ak sa prihlásíte na celý školský rok 2019/2020, ušetríte nám administratívu a sebe 10%:-) Teraz uhradíte len 1 polrok. Zľavnená cena kurzu: 144 €

 

Piataci/šiestaci

utorok 13:10-14:05 

Tretiaci až štvrtáci

utorok 16:35-17:30 OBSADENÉ; v prípade záujmu o nový termín nás prosím kontaktujte.

Kurzy pre 3.-6. ročník nenahrádzajú doučovanie. Sú vhodné pre deti, ktoré nemajú s angličtinou v škole problém, ale nedostávajú príležitosť ju "zažiť v praxi". Pre deti, ktoré potrebujú zabrať viac, je možné kurz kombinovať s klasickým kurzom alebo individuálnym doučovaním.

Predškoláci 

štvrtok 16:35-17:30 OBSADENÉ; v prípade záujmu o nový termín nás prosím kontaktujte.

Tento kurz nie je vhodný pre úplnych začiatočníkov. Nadväzuje na kurz z minulého roka, takže detičky majú za sebou minimálne rok s angličtinou. 

Škôlkari - od 4 rokov

Otvoríme v 2. polroku 2019/2020. Tento kurzu bude vhodný aj pre úplných začiatočníkov, aby sa prirodzene, hravo a kreatívne s angličtinou zoznámili. Predbežne sa možete prihlásiť už teraz a miesto si rezervovať. (Prihlášku je možné bezplatne zrušiť do 30 dni pred začiatkom kurzu)