Kreatívna angličtina pre deti

je spojením tvorivej práce a konverzácie v angličtine. 

To znamená, že deti budú tvoriť - modelovať, maľovať, skladať, šiť... no popri tom sa na ne nenápadne bude lepiť slovná zásoba z triedy (farby, pomôcky, veci okolo nich...) a daných aktivít (prilep, odstrihni, nakresli, namaľuj...), ako aj nevyhnutná komunikácia (prosím, ďakujem, som smädný, idem na wc, na zdravie...). Každá lekcia bude cielene zameraná na istú tému a okruh slovíčok, ktoré si deti precvičia nielen v tvorivej práci, ale aj pesničkou a hrou.

 • malé skupinky: 4-6 detí
 • materiál v cene kurzu  (modelovacia hlina, akrylové farby, štetce, fixky, pastelky, voskovky, lepidlá, nožnice, gorálky, stužky, ihly, vlna, nite...)
 • 1 lekcia = 55 min = 8,90 €
 • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.

Piataci/šiestaci

 • utorok 13:10-14:05
 • Cena kurzu na 2. polrok = 18 lekcií: 160,20 € 

Druháci až piataci

 • utorok 16:35-17:30 - posledné voľné miesto
 • Cena kurzu na 2. polrok= 18 lekcií: 160,20 € 

Kurzy pre 3.-6. ročník nenahrádzajú doučovanie. Sú vhodné pre deti, ktoré nemajú s angličtinou v škole problém, ale nedostávajú príležitosť ju "zažiť v praxi". Pre deti, ktoré potrebujú zabrať viac, je možné kurz kombinovať s klasickým kurzom alebo individuálnym doučovaním.

Predškoláci/prváci 

 • štvrtok 16:35-17:30 OBSADENÉ; v prípade záujmu o nový termín nás prosím kontaktujte.
 • Cena kurzu na 2. polrok= 18 lekcií: 160,20 € 

Tento kurz nie je vhodný pre úplnych začiatočníkov. Nadväzuje na kurz z minulého roka, takže detičky majú za sebou minimálne rok s angličtinou. 

Škôlkari - od 4 rokov 

 • piatok 16:10-17:00
 • 1 lekcia = 50 min = 8,10 €
 • Cena kurzu na 2. polrok = 16 lekcií: 129,60 €
Tento kurzu je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, aby sa prirodzene, hravo a kreatívne s angličtinou zoznámili.