Kreatívna angličtina pre deti

je spojením tvorivej práce a konverzácie v angličtine. 

To znamená, že deti budú tvoriť - modelovať, maľovať, skladať, šiť... no popri tom sa na ne nenápadne bude lepiť slovná zásoba z triedy (farby, pomôcky, veci okolo nich...) a daných aktivít (prilep, odstrihni, nakresli, namaľuj...), ako aj nevyhnutná komunikácia (prosím, ďakujem, som smädný, idem na wc, na zdravie...). Každá lekcia bude cielene zameraná na istú tému a okruh slovíčok, ktoré si deti precvičia nielen v tvorivej práci, ale aj pesničkou a hrou.

 • malé skupinky: 4-6 detí
 • materiál v cene kurzu  (modelovacia hlina, akrylové farby, štetce, fixky, pastelky, voskovky, lepidlá, nožnice, gorálky, stužky, ihly, vlna, nite...)
 • 1 lekcia = 55 min = 8,90 €
 • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.

Druháci až štvrtáci

 • utorok 13:15-14:10
 • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 € 
 • Cena kurzu na 2. polrok = 19 lekcií: 159,60 €

Štvrtáci až šiestaci

 • utorok 14:20-15:15
 • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 €  
 • Cena kurzu na 2. polrok = 19 lekcií: 159,60 €

Kurzy pre 2.-6. ročník nenahrádzajú doučovanie. Sú vhodné pre deti, ktoré nemajú s angličtinou v škole problém, ale nedostávajú príležitosť ju "zažiť v praxi". Pre deti, ktoré potrebujú zabrať viac, je možné kurz kombinovať s klasickým kurzom alebo individuálnym doučovaním.

Prváci až druháci

 • štvrtok 16:45-17:40 
 • Cena kurzu na 1. polrok = 16 lekcií: 142,40 €
 • Cena kurzu na 2. polrok = 19 lekcií: 159,60 €

Tento kurz nie je vhodný pre úplnych začiatočníkov. Nadväzuje na kurz z minulého roka, takže detičky majú za sebou minimálne rok s angličtinou. Pre začiatočníkov odporúčame kurzy Teddy Eddie.