Nemčina pre falošných začiatočníkov 2

Kedysi ste sa nemčinu učili, ale máte pocit, že už si nič nepamätáte? 
Bola by chyba prihlásiť sa do kurzu pre začiatočníkov!

Bludný kruh falošných začiatočníkov

Falošný začiatočník v kurze pre začiatočníkov má zo začiatku pocit, že to či ono ovláda a nemusí sa ešte začať naplno učiť. Že stačí mrknúť do učebnice po ceste na kurz alebo cez obednú pauzu. A keď zistí, že už to nestačí, často je už neskoro a vlak ušiel. Začiatočníci okolo neho, ktorí od začiatku makajú na 100 %, ho predbehli. Zasa raz je on ten stratený. Po pár mesiacoch s kurzom skončí (lebo má toho práve moc v práci, prerába dom a podobné výhovorky;-)) a keď ho po roku dostihne potreba naučiť sa už po nemecky, zas má pocit, že musí ísť od začiatku... 
 
Kurz pre falošných začiatočníkov je to, čo hľadáte. 
Kladie vyššie nároky, postupuje rýchlejšie a nebudete v ňom medzi úplnymi začiatočníkmi, ktorí by vás "brzdili". Štúdium vás bude viac baviť a postup ďalej motivovať.

Náplň a tempo kurzu prispôsobíme aktuálnej zostave. 

 
  •    malá skupinka 4-6 študentov
  •    pondelky a stredy 17:30-18:55
  •    4.2. - 12.6.2019* + 2 náhradné týždne (17.6.-21.6. a 24.6.-28.6.2019)**
  •    Cena kurzu: 11€/85min; 33 x 85 min = 363 € - možné uhradiť na 2 časti
  •    Učebnicu a pracovný zošit Menschen A1.2 môžete objednať v prihláške. Cena 17 €. 

Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí (25.2.-1.3.; 18.4.-23.4.; 1.5. a 8.5.). Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 
** Náhradné týždne sú 2 týždne, ktoré nie sú rátané do ceny kurzy a neučí sa, pokiaľ sa uskutočnili všetky plánované hodiny kurzu. V prípade, že hodina odpadne - bude zrušená zo strany školy, náhradný termín bude vypísaný v bežnom čase kurzu v rámci náhradného týždňa. Pre druhý polrok sú to týždne: 17.6.-21.6. a 24.6.-28.6.2019.
 

Čo sa naučíte?

 
Konverzácia Slovná zásoba Gramatika
Popis cesty, poprosiť o pomoc
Popis domu, ohodnotenie, písanie emailu
Budovy v meste, orientácia, blog
Dohodnúť a posunúť termíny, prijať/poprosiť o pomoc
Vyjadriť plány a želania, kreatívne písanie
Opísanie bolesti/choroby,
dať radu
Popis osôb, smalltalk
Prosby a výzvy, denník a email
Vyjadriť svoj názor, hovoriť o pravidlách
Hovoriť o móde, príspevok na fóre
Hovoriť o počasí, písanie pohľadnice
Gratulácie, vyjadriť želania, pozvanie a pozvánka
miesta a inštitúcie v meste
byty a domy
mesto
v hoteli
plány a želania
časti tela
popis výzoru a vlastností
činnosti v domácnosti
dopravné pravidlá a životné prostredie
oblečenie
počasie a svetové strany
sviatky
predložky miesta + datív
privlastňovacie zámená sein-ihr, genitív
slovesá a osobné zámená s datívom
predložky s časom: vor, nach, in, für
predložky mit/ohne, sloveso: wollen
rozkaz. spôsob, modálne sloveso sollen
préteritum: war a hatte, tvorenie slov predponou un-, perfekt neodluč. slovies
rozkazovací spôsob, osobné zámená v akuzatíve
modálne slovesá: dürfen a müssen
porovnávanie
tvorba slov koncovkou -los, spojka denn
podm. spôsob (Konjunktiv II), radové číslovky