Nemčina pre falošných začiatočníkov 

Kedysi ste sa nemčinu učili, ale máte pocit, že už si nič nepamätáte? 
Bola by chyba prihlásiť sa do kurzu pre začiatočníkov!
 

Bludný kruh falošných začiatočníkov

Falošný začiatočník v kurze pre začiatočníkov má zo začiatku pocit, že to či ono ovláda a nemusí sa ešte začať naplno učiť. Že stačí mrknúť do učebnice po ceste na kurz alebo cez obednú pauzu. A keď zistí, že už to nestačí, často je už neskoro a vlak ušiel. Začiatočníci okolo neho, ktorí od začiatku makajú na 100 %, ho predbehli. Zasa raz je on ten stratený. Po pár mesiacoch s kurzom skončí (lebo má toho práve moc v práci, prerába dom a podobné výhovorky;-)) a keď ho po roku dostihne potreba naučiť sa už po nemecky, zas má pocit, že musí ísť od začiatku... 
 
Kurz pre falošných začiatočníkov je to, čo hľadáte. 
Kladie vyššie nároky, postupuje rýchlejšie a nebudete v ňom medzi úplnymi začiatočníkmi, ktorí by vás "brzdili". Štúdium vás bude viac baviť a postup ďalej motivovať.
Učebnica + DVD Rom = 10 €
Pracovný zošit + CD = 7 €
 

Náplň a tempo kurzu prispôsobíme aktuálnej zostave. 

 • pondelky a stredy 17:45-19:15
 • 5.2.2018 - 29.6.2018* vrátane dvoch náhradných týždňov (18.6.-29.6.)**
 • 4-6 študentov v skupine
 • 11€/90min
 • Cena kurzu: 35 x 90 min = 385 € 
 • Učebnica Menschen A1.1

Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí (5.3.-9.3.; 30.3.-3.4.; 1.5.; 8.5.). Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 
** Náhradné týždne sú 2 týždne, ktoré nie sú rátané do ceny kurzy a neučí sa, pokiaľ sa uskutočnili všetky plánované hodiny kurzu. V prípade, že hodina odpadne - bude zrušená zo strany školy, náhradný termín bude vypísaný v bežnom čase kurzu v rámci náhradného týždňa. Pre druhý polrok sú to týždne: 18.6.-29.6.2018.
 
 

Čo sa naučíte?

 

 
Komunikácia Slovná zásoba Gramatika
 • pozdraviť sa, rozlúčiť sa 
 • predstaviť seba a ostatných
 • pýtať sa, ako sa darí
 • hovoriť o sebe a svojej práci
 • vytvoriť si vizitku
 • hovoriť o svojej rodine
 • hovoriť o jazyk. schopnostiach
 • niečo ohodnotiť
 • spýtať sa na/povedať cenu
 • ponúknuť pomoc
 • vedieť sa opýtať na slovíčko
 • poprosiť o zopakovanie
 • niečo opísať a poďakovať sa
 • vedieť napísať email, sms
 • viesť telefónne rozhovory
 • hovoriť o koníčkoch, voľnom čase
 • povedať kompliment
 • dohodnúť si stretnutie, 
 • dať/reagovať na návrh
 • prijať/odmietnuť pozvanie
 • hovoriť o jedle
 • rozhovor pri stole
 • informovať sa
 • skončiť telefónny rozhovor
 • porozumieť hláseniam
 • hovoriť o minulosti
 • opísať priebeh dňa
 • hovoriť o sviatkoch a cestovaní
 • abeceda
 • krajiny
 • povolania
 • stav v rodine
 • čísla 1-100
 • rodinajazyky
 • Čísla 100-1.000.000
 • Nábytok
 • Príd. mená
 • farby, formy
 • materiály, veci
 • kancelária
 • počítač
 • voľnočasové aktivity
 • dni v týždni
 • hodiny a čas
 • program dňa
 • potraviny
 • jedlá
 • dopr. prostriedky
 • cestovanie
 • aktivity počas dňa
 • ročné obdobia
 • mesiace
 • časovanie slovies sg.
 • W-otázky
 • časovanie slovies sg./pl.
 • negácia s nicht
 • tvorenie slov s -in
 • Áno/Nie otázky
 • Ja-nein-doch
 • privlastňovacie zámeno mein/dein
 • určitý člen der/das/die
 • osobné zámená er/es/sie
 • neurčitý člen ein/ein/eine
 • negatívne zámená kein/kein/keine
 • singulár- plurál
 • akuzatív
 • modálne sloveso können
 • stavba vety
 • poradie slovesa vo vete.
 • časové predložky am, um
 • sloveso mögen, ich möchte
 • tvorenie slov: podst.m+podst.m
 • slovesá s oddeliteľnou predponou
 • perfekt s haben
 • časové predložky von...bis, ab
 • perfekt so sein
 • časové predložky im, am