Nemčina pre DETI

Naše kurzy sú postavené na jazykových hrách, pesničkách a riekankách, Opierajú sa o knihy pre deti, audio a video materiály. Precvičujú, dopĺňajú a rozširujú školské učivo. Deti motivujeme, učíme aj zabávame.

 • V skupinke máme 4-6 detí, a tak dostanú individuálny prístup a zároveň spolupracujú v kolektíve
 • Výučba prebieha: 10.9.2018 - 31.1.2019vrátane dvoch náhradných týždňov (17.12.-21.12. a 28.1.-31.1.
 • Vyučovacia hodina 55 min = 7,50 € (raz týždenne) 
 • V prípade záujmu a kratšieho vyučovania v škole, je možné vybraný kurz preložiť na čas 13:10 a to v ktorýkoľvek deň okrem stredy. Prosím uveďte v prihláške, respektíve kontaktujte nás v septembri.

PRVÝ STUPEŇ 

 • kurz nadväzuje na minuloročný, nie je preto vhodný pre úplných začiatočníkov
 • utorok 15:20-16:15
 • Cena kurzu od 18.9.: 16 x 55 min = 120 €

PIATACI 

 • kurz nadväzuje na minuloročný, nie je preto vhodný pre úplných začiatočníkov
 • štvrtok 14:10-15:05 
 • Cena kurzu: 16 x 55 min = 120 €

ŠIESTACI

 • utorok 13:10-14:05
 • Cena kurzu od 18.9.: 16 x 55 min = 120 €

SIEDMACI/ôsmaci 

 • utorok 14:15-16:10
 • Cena kurzu od 18.9.: 16 x 55 min = 120 €

Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí (31.10.-2.11.2018, 24.12.2018-7.1.2019, 1.2.2019). Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 
** Náhradné týždne sú 2 týždne, ktoré nie sú rátané do ceny kurzy a neučí sa, pokiaľ sa uskutočnili všetky plánované hodiny kurzu. V prípade, že hodina odpadne - bude zrušená zo strany školy, náhradný termín bude vypísaný v bežnom čase kurzu v rámci náhradného týždňa. Pre prvý polrok sú to týždne: 17.12.-21.12.2018 a 28.1.-31.1.2019.