Nemčina pre DETI

Naše kurzy pre najmenších sú postavené na jazykových hrách, pesničkách a riekankách, Opierajú sa o knihy pre deti, audio a video materiály. So staršími deťmi precvičujeme, dopĺňame a rozširujeme školské učivo. Deti motivujeme, učíme aj zabávame.

 • V skupinke máme 4-6 detí, a tak dostanú individuálny prístup a zároveň spolupracujú v kolektíve
 • Vyučovacia hodina 55 min = 8,40 € 
 • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučíTieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 

PREDŠKOLÁCI-MLADŠÍ ŽIACI

 • kurz vhodný aj pre úplných začiatočníkov
 • pondelok 16:35-17:30
 • Cena kurzu na 2. polrok: 17 x 55 min = 142,80 €
 • Učebnicu a pracovný zošiť Jana und Dino 1 za 15 € si môžete objednať v prihláške.

PRVÝ STUPEŇ 

 • kurz nadväzuje na minuloročný, nie je preto vhodný pre úplných začiatočníkov 
 • utorok 15:30-16:25
 • Cena kurzu na 2. polrok: 18 x 55 min = 151,20 €
 • Učebnicu a pracovný zošiť Jana und Dino 1 za 15 € si môžete objednať v prihláške.

PIATACI - obsadené

 • štvrtok 14:10-15:05
 • Cena kurzu na 2. polrok: 18 x 55 min = 151,20 €

ŠIESTACI

 • štvrtok 15:10-16:05 
 • Cena kurzu na 2. polrok: 18 x 55 min = 151,20 €

SIEDMACI

 • pondelok 14:10-15:05
 • Cena kurzu na 2. polrok: 17 x 55 min = 142,80 €

ÔSMACI/DEVIATACI

 • utorok 14:20-15:15 
 • Cena kurzu na 2. polrok: 18 x 55 min = 151,20 €