Nemčina pre DETI

Naše kurzy pre najmenších sú postavené na jazykových hrách, pesničkách a riekankách, Opierajú sa o knihy pre deti, audio a video materiály. So staršími deťmi precvičujeme, dopĺňame a rozširujeme školské učivo. Deti motivujeme, učíme aj zabávame.

 • V skupinke máme 4-6 detí, a tak dostanú individuálny prístup a zároveň spolupracujú v kolektíve
 • Vyučovacia hodina 55 min = 8, 40 € (pri prihláške na celý šk. rok 2019/2020 7,50 €)
 • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučíTieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 
 • Cena kurzu na 1 polrok: 18 x 55 min = 151 €, pri prihláške na celý školský rok 2019/2020 zľavnená cena: 135 €

Ak si nevyberiete z ponuky aktuálnych kurzov, vieme otvoriť pre skupinku aj kurz na želanie - prosím, kontaktujte nás.

 

PREDŠKOLÁCI/PRVÁCI

 • kurz vhodný aj pre úplných začiatočníkov
 • pondelok 16:35-17:30

PRVÝ STUPEŇ 

 • kurz nadväzuje na minuloročný, nie je preto vhodný pre úplných začiatočníkov
 • utorok 15:30-16:25

PIATACI - nový kurz

 • štvrtok 14:10-15:05 (prosím uveďte preferovaný deň do poznámky v prihláške)

ŠIESTACI

 • štvrtok nový čas 15:10-16:05 

SIEDMACI

 • nový termín pondelok 14:10-15:05

ôsmaci/deviataci

 • nový čas utorok 14:20-15:15