Nemčina pre DETI 2020/2021

Naše kurzy nemčiny pre deti sú postavené na jazykových hrách, pesničkách a riekankách. Opierajú sa o knihy pre deti, audio a video materiály. So staršími deťmi precvičujeme, dopĺňame a rozširujeme školské učivo. Deti motivujeme, učíme aj zabávame.

Do všetkých kurzov sa môžete pridať aj v priebehu šk. roka

 • V skupinke máme 4-6 detí, a tak dostanú individuálny prístup a zároveň spolupracujú v kolektíve
 • Vyučovacia hodina 55 min = 8,40 € 
 • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučíTieto dni nie sú rátané do ceny kurzu. 

PRVÝ STUPEŇ

 • kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov
 • piatok 15:25-16:20
 • Cena kurzu na 1. polrok: 19 x 55 min = 159,60 €
 • Cena kurzu na 2. polrok: 19 x 55 min = 159,60 €
 • Učebnicu a pracovný zošiť Jana und Dino 2 za 17 € si môžete objednať v prihláške.

ŠTVRTÁCI

 • kurz nadväzuje na minuloročný, nie je preto vhodný pre úplných začiatočníkov 
 • utorok 15:30-16:25

 • Cena kurzu na 1. polrok: 16 x 55 min = 134,40 €
 • Cena kurzu na 2. polrok: 19 x 55 min = 159,60 €
 • Učebnicu a pracovný zošiť Jana und Dino 2 za 17 € si môžete objednať v prihláške.

PIATACI - SIEDMACI začiatočníci

 • Kurz je určený pre žiakov, ktorí začali s nemčinou v šk. roku 2020/2021.
 • Ide o novú skupinku od decembra 2020, pridať sa môžete kedykoľvek.
 • utorok 17:15-18:10
 • Cena kurzu na 2. polrok: 19 x 55 min = 159,60 €

ŠIESTACI

 • štvrtok 14:20-15:15 
 • Cena kurzu na 1. polrok: 16 x 55 min = 134,40 €
 • Cena kurzu na 2. polrok: 19 x 55 min = 159,60 €

SIEDMACI

 • štvrtok 15:25-16:20
 • Cena kurzu na 1. polrok: 16 x 55 min = 134,40 €
 • Cena kurzu na 2. polrok: 19 x 55 min = 159,60 €
 •  

ÔSMACI a DEVIATACI

 • pondelok 14:20-15:15 
 • Cena kurzu na 2. polrok: 19 x 55 min = 159,60 €
 

"Dobrý večer, keď som sa syna Tomáša opýtala či chce pokračovať tak povedal jednoznačne že pokračovať. A keď som sa ho opýtala ako by kurz nemčiny zhodnotil tak povedal že na 100%. Takže to asi hovorí za všetko. Chodí druhý rok, veľmi sa mu u vás páči a na hodiny sa vždy veľmi teší, v pondelok večer vždy povie, že "jej, super, zajtra máme nemčinu". Takže do druhého polroka s ním určite rátajte."

Lenka, 10.12.2018 

"Môj syn Kubko začal chodiť na nemčinu. Keď som mu doma povedala, že ideme na nemčinu, strašne sa krútil, že nikam nechce ísť úprimne zhrozený ďalšou školou. Keď však prišiel domov z kurzu, nevedel sa upokojiť a dočkať, kedy zas pojde... Veľká pochvala lektorom :) A chválim tiež krásne prostredie, v ktorom sa detičky dobre cítia."

Lívia, 5.10.2017