Nemčina pre začiatočníkov 2

Kurz nadväzuje na začiatočnícky kurz A1.1. Pokračujeme v modernej učebnici Menschen, kde si obohatíme slovnú zásobu v nových oblastiach ako oblečenie, bývanie, cestovanie alebo návšteva u lekára. V gramatike sa posunieme ďalej v tých najčastejších javoch v hovorenej nemčine. 

Po úspešnom absolvovaní kurzu budete vedieť slovne reagovať v základných životných situáciách, nadviazať jednoduchý rozhovor a vybaviť bežné služby.

Náplň a tempo kurzu prispôsobíme aktuálnej zostave. 

  • utorok 8:15-9:40
  • 4-6 študentov v skupinke
  • 17 lekcií po 85 min v hodnote 12,20 €
  • Cena za 1. polrok: 207,40 €
  • Cena kurzu na 2. polrok: 19 lekcií = 231,80 €
  • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.
  • Učebnicu a pracovný zošit Menschen A1.2 za 17 € si môžete objednať v prihláške.