Nemčina pre začiatočníkov

Možno nie až tak ľubozvučná, ale o to významnejšia je v našom okolí práve nemčina. Ak myslíte, že nastal čas s ňou začať, radi vás privítame v našom kurze pre začiatočníkov.

 

V kurze iste oceníte modernú učebnicu Menschen, ktorá nás prevedie základným porozumením a konverzáciou v bežných životných situáciách, ako aj nevyhnutnou gramatikou. Nezabudne ani na kultúru nemecky hovoriacich krajín - Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. 

 

Čo sa naučíte?

 
Komunikácia a slovná zásoba Gramatika
 • pozdraviť a rozlúčiť sa
 • predstaviť seba a ostatných
 • rozprávať o zamestnaní a o rodine 
 • ponúknuť pomoc a radu
 • nakupovať
 • opísať objekty, opýtať sa na slovíčko
 • ďakovať
 • telefonovať
 • rozprávať o voľnom čase
 • povedať kompliment a pochvalu
 • hovoriť o schopnostiach a zručnostiach
 • navrhnúť a dohodnúť sa
 • pozvať a odmietnuť pozvanie
 • rozprávať o jedle
 • popísať priebeh dňa
 • hovoriť o sviatkoch  
 • dohovoriť sa pri cestovaní
 • časovanie slovies
 • otázky s wer, wie, was, wo
 • zápor s nicht
 • prípona -in
 • zisťovacie otázky
 • privlastňovacie zámená
 • časovanie slovies so zmenou samohlásky
 • určitý člen
 • zámená
 • neurčitý člen
 • zápor s kein
 • akuzatív
 • modálne slovesá können, mögen a möchte
 • slovosled vety
 • časové predložky am, um, bis, ab, im
 • slovesá s odlúčiteľnými predponami
 • minulý čas Perfektum

 

 

 

 
 • Malé skupinky 3-6 študentov
 • od 11.1. do 23.3.
 • PONDELKY a STREDY o 18:15
 • Nezáväzná konzultácia zadarmo
   
 • CENA (22x60 min): 154 €

Učebnica + DVD Rom = 9 € 
Pracovný zošit + CD = 8 €

 

 

Chcete mať aktuality a tipy z oblasti jazykového vzdelávania z prvej ruky? 

Pridajte sa k nám!