Slovenčina - Diktáty a čítanie

Najlepšia cesta k cudzím jazykom? Ovládať svoj materinský!

 Pravidelné diktáty a nácvik čítania, potichu i nahlas, sú pre mladších žiakov nevyhnutnosťou. Schopnosť rýchlo a správne písať a čítať je základným kameňom sebavedomia dieťaťa v roli žiaka. Veľmi na nej závisí jeho úspešnosť v ostatných predmetoch a samozrejme aj v cudzích jazykoch. Najčastejším dôvodom problémového čítania a písania v cudzom jazyku totiž je, že dieťa neovláda dobre tieto disciplíny v svojom rodnom jazyku. S radosťou pomôžeme, aby čítanie a písanie bolo pre vaše deti hračkou :-)
 
  • Kurz slovenčiny Diktáty a čítanie sa bude konať online od 20.4.2020 v pondelok 14:15-15:10
  • Malá skupinka 4-6 detí zaručí, že každý sa dostane na rad a tiež odpadne stres z čítania pred celou triedou, alebo ešte horšie, pred vlastným rodičom.
  • Kurz je určený najmä pre druhákov a tretiakov. Ak by váš štvrták mal stále problémy s písaním a čítaním, neodmietneme ho.
  • Naša vyučovacia hodina je dlhšia ako v škole, deti majú teda o to viac času. 55 min = 7,50 € 
  • Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov sa u nás neučí. Tieto dni nie sú rátané do ceny kurzu.
  • Cena kurzu na do konca 2. polroka (22.6.) 10 x 55 min = 75 €