Nehendikepujte svoje deti tým, že im budete uľahčovať život

18.11.2020 21:36

Robert A. Heinlein bol americkým sci-fi spisovateľom. Asi ani v jeho románoch by sme sa nedočítali o takom sci-fi, aké pri online vzdelávaní prežívame dnes. Napriek tomu je teraz jeho citát veľmi aktuálny.

Online vyučovanie nám urobilo z každej hodiny otvorenú hodinu a zároveň hodinu sledovanú inšpektorom – rodičom.

Pri malých deťoch je istá asistencia rodiča nutná kvôli technike. Kde však vytýčiť hranicu, kedy rodič pomáha a kedy výučbe škodí?
Paradoxne škodí práve vtedy, keď si myslí, že pomáha. Keď dieťaťu prekladá to, čomu nerozumie, odpovedá zaňho, opravuje ho.

Vždy sa nájde aspoň jedno dieťa v skupinke, ktoré pochopí, porozumie, odpovie. Nemusia to byť vždy všetci, lebo sa učia aj od seba navzájom. To je pre deti prirodzené, motivuje ich to snažiť sa a vynájsť sa. Navyše mikrofóny sú citlivé, takže túto „pomoc“ počuje celá trieda a čím viac je na hodine počuť rodičov, tým menej je počuť učiteľa alebo ostatných spolužiakov.
Dobrý učiteľ vie, kedy treba pomôcť prekladom a ktoré chyby treba opraviť. A hlavne ako ich opraviť tak, aby dieťa nefrustroval.

Rodičia, dôverujte nám učiteľom a dôverujte aj svojim deťom, že to samé zvládnu.