Francúzština pre začiatočníkov

Francúzština pre začiatočníkov

Urobte si radosť a spoznajte jeden z najkrajších jazykov sveta!

Kurz kladie dôraz na nácvik francúzskej výslovnosti a komunikačných situácií.

 • Malé skupinky 3-6 študentov.
 • Kurz obsahuje 20 vyučovacích hodín (45 min), každý štvrtok 19:00-20:30
 • Cena kurzu: 90 €.
 • Nezáväzná konzultácia zadarmo.

 

Čo sa naučíte

z lekcie 1-3 z učebnice Latitudes 1 (=1/4 učebnice)
Komunikácia Slovná zásoba Gramatika
 • pozdraviť
 • predstaviť seba a ostatných
 • ospravedlniť sa
 • chápať pokyny v triede
 • chápať pokyny v učebnici
 • hovoriť o svojich záľubách
 • hovoriť o svojich plánoch
 • dni v týždni
 • abeceda a skratky
 • čísla 0-milón
 • štáty a národnosti
 • športy
 • záľuby
 • profesie
 • rodina
 • mužský/ženský rod
 • prítomný čas +/-/?
 • 1. trieda slovies (-ER)
 • nepravidelné slovesá:
  avoir, être, aller
 • privlastňovacie zámená
 • predložky miesta
 • členy
   
 
Učebnica + 2 CD: 22 € Pracovný zošit + 1 CD: 14 €