Skype - AJ

"V poslední době jsem měl možnost absolvovat výuku cizího jazyka za pomocí Skypu. Z počátku jsem měl k této metodě váhavý postoj, nicméně praxe ukázala, že tato forma výuky je naprosto ideální, především díky úspoře času. Tento faktor jsem velmi ocenil, především díky své časové zaneprázdněnosti. Výuka probíhá standardně, stejně jako při osobním setkání. Je však nutno konstatovat, že kvalita výuky, pomocí této metody, spočívá především v obratnosti, schopnosti a kreativity lektora. Mohu konstatovat, že moje lektorka, slečna Dana Chrapanová, tuto problematiku uchopila velmi profesionálně a výuka probíhá bez jakýchkoliv problémů. Výsledky výuky cizího jazyka se záhy dostavili."

Robin