Skype - FJ

"Skypování se mi líbí, je to na počítači, můžu si tam přepínat třeba na písničky nebo doplňovačky. To mě baví."

Tom