AJ - Piataci 2: streda 15:25

Dátum  Prebrali sme                                                     Materiály            
11.9. Konverzácia prázdniny, aktivity  - nájdi rozdiely na obrázkoch a opíš ich, pracovné listy - vytvor slovo a použi ho vo vete    
18.9. Tvorba otázok k obrázkom, Čítanie a cvičenia k textu z Family and friends 4, dramatizácia Family and Friends4 str. 4 PZ str.4  
25.9. Predstavovanie osoby, členovia rodiny (wife, husband, niece, aunt... ), video - rodina I tools Project, Family nad friends str.5  
2.10. Opakovanie 1. lekcieProject - cvičenia, Ako sa stravujú ľudia vo svete - čítanie s porozumením Project Grammar, Family and friends 4 str. 13,14  
9.10. Projekt - medzinárodná kuchyňa, konverzácia,        
16.10. Tvorba otázok - didaktická hra, minulý čas slovies byť a mať Family and friends str. 14,15 PZ str.14  
23.10. Fonrtika - slová s výslovnosťou dlhé u, e, i, At the concert - práca s  textom  Family and friend4 str. 16,17,18 PZ str. 17,18  
6.11. Idiomy - It´s raining cats and dogs, When pigs fly...... časopis Hello, Family and friends  
13.11. Kvíz rozprávanie v minulom čase, slová v ktorých je ph f - výslovnosť písanie, článok Dinosaur data - čítanie odpovede na otázky k článku Family and friends str. 22,23,24 pieseň My school trip FF str. 22  
20.11. Opakovanie lekcie 2 - Project príprava na písomnú prácu, prítomný priebehový čas, téma cestovanie - tajnička, videá, konverzácia - My worst journey Project 1 l.2, I tools Project 3 - video travelling  
27.11. Miesto kde žijem - názvy budov konverzácia, Hobbies in a modern society čítanie otázky práca s textom, rozprávanie o svojich mimoškolských aktivitách English with crosswords, Hobbies in a modern society  
4.12. Sloveso have got, porovnávanie obrázkov, cvičenia na minulý čas a slovnú zásobu k textu The dinosaur museum, didaktické hry na rozvíjanie slovnej zásoby  Project Grammar, Family and friends PZ str. 19,20