AJ - Piataci 2: streda 15:25

Dátum Prebrali sme Materiály  
5.2. Last ketchup - čítanie s porozumením, otázky k textu, present simple  otázka zápor, písanie - my idols, cvičenia PZ Project grammar, Family and friends PZ str. 23,24  
12.2. Picture story - tvorba príbehov podľa obrázku, porovnanie časov present simple a continuous cvičenia, článok What are fossils? Slovná zásoba čítanie práca s textom Family and friends str.29,30 PZ str. 28  
26.2. Vzorový test k lekcii 4 Project - present simple tvorba otázky zápor, Jedlo - slovná zásoba, video - British food and eating habits  Pracovné listy, I tools project  
4.3. Konverzácia - moja ideálna škola, British animals - video, my favourite animal, gramatika cvičenia present simple past simple I tools Project  
12.3. Past simple - kladné a záporné vety, irregular verbs: tajnička, kvíz    
18.3 Past simple: + - ?, "board game", regular vs. irregular verbs, spelling changes; Revision: museum vocab. (extra practice)    
25.3  precvičovanie Past Simple - video,prerozpravat co robili, interaktivne cvičenia (spelling changes) What Did You Do?  
1.4. April Fool's Day worksheet with videos What Did You Do?   
8.4. WB pp.30-31 + Talking about Easter Easter in Britain  
15.4. Book pp.36-37/3, WB p.33 + sports scramble    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum  Prebrali sme                                                     Materiály            
11.9. Konverzácia prázdniny, aktivity  - nájdi rozdiely na obrázkoch a opíš ich, pracovné listy - vytvor slovo a použi ho vo vete    
18.9. Tvorba otázok k obrázkom, Čítanie a cvičenia k textu z Family and friends 4, dramatizácia Family and Friends4 str. 4 PZ str.4  
25.9. Predstavovanie osoby, členovia rodiny (wife, husband, niece, aunt... ), video - rodina I tools Project, Family nad friends str.5  
2.10. Opakovanie 1. lekcieProject - cvičenia, Ako sa stravujú ľudia vo svete - čítanie s porozumením Project Grammar, Family and friends 4 str. 13,14  
9.10. Projekt - medzinárodná kuchyňa, konverzácia,        
16.10. Tvorba otázok - didaktická hra, minulý čas slovies byť a mať Family and friends str. 14,15 PZ str.14  
23.10. Fonrtika - slová s výslovnosťou dlhé u, e, i, At the concert - práca s  textom  Family and friend4 str. 16,17,18 PZ str. 17,18  
6.11. Idiomy - It´s raining cats and dogs, When pigs fly...... časopis Hello, Family and friends  
13.11. Kvíz rozprávanie v minulom čase, slová v ktorých je ph f - výslovnosť písanie, článok Dinosaur data - čítanie odpovede na otázky k článku Family and friends str. 22,23,24 pieseň My school trip FF str. 22  
20.11. Opakovanie lekcie 2 - Project príprava na písomnú prácu, prítomný priebehový čas, téma cestovanie - tajnička, videá, konverzácia - My worst journey Project 1 l.2, I tools Project 3 - video travelling  
27.11. Miesto kde žijem - názvy budov konverzácia, Hobbies in a modern society čítanie otázky práca s textom, rozprávanie o svojich mimoškolských aktivitách English with crosswords, Hobbies in a modern society  
4.12. Sloveso have got, porovnávanie obrázkov, cvičenia na minulý čas a slovnú zásobu k textu The dinosaur museum, didaktické hry na rozvíjanie slovnej zásoby  Project Grammar, Family and friends PZ str. 19,20  
11.12. Téma Vianoce, Nový rok, predsavzatia do nového roku - konverzácia, nová slovná zásoba, kvíz časopis Friendship  
18.12. Spievanie koledy, práca s textom Online jobs časopis Hello
Jingle Bells
 
8.1. Konverzácia o Vianociach a zimných prázdninách, riešenie hlavolamov zameraných na číslovky, kreatívna tvorba vlastného hlavolamu Extra materiály ku knihe Project  
15.2. Opakovanie školského učiva - reading and vocabulary test, Video - films and entertainment, konverzácia o zábave a filmoch, druhy filmov napr. sci - fi, romcom... - What is your favourite film? Who is your favourite actor?  video k učebnici Project, testy k učebnici Project  
22.1. Čítanie s porozumení - reding test Project, konverzácia Selena Gomez a moji obľúbení speváci, učebnica - V reštaurácii predložky with without, Wh otázky  časopis Hello, family and friends str. 26 - 28, PZ str.22  
29.1. Writing test - použitie present simple, Uk členenie mestá história, posluch Prečo mám rád UK? Opakovanie - didaktické hry Extra materiály ku knihe Project, I tools Project