AJ - Piataci 2: streda 15:25

Dátum  Prebrali sme                                                     Materiály            
11.9. Konverzácia prázdniny, aktivity  - nájdi rozdiely na obrázkoch a opíš ich, pracovné listy - vytvor slovo a použi ho vo vete    
18.9. Tvorba otázok k obrázkom, Čítanie a cvičenia k textu z Family and friends 4, dramatizácia Family and Friends4 str. 4 PZ str.4  
25.9. Predstavovanie osoby, členovia rodiny (wife, husband, niece, aunt... ), video - rodina I tools Project, Family nad friends str.5  
2.10. Opakovanie 1. lekcieProject - cvičenia, Ako sa stravujú ľudia vo svete - čítanie s porozumením Project Grammar, Family and friends 4 str. 13,14  
9.10. Projekt - medzinárodná kuchyňa, konverzácia,        
16.10. Tvorba otázok - didaktická hra, minulý čas slovies byť a mať Family and friends str. 14,15 PZ str.14