AJ - Piataci 3: štvrtok 13:10

Dátum  Prebrali sme                                                     Materiály            
12.9. hrou sme zopakovali/naučili sa slovíčka z Project 1, 1A a 1B + nové: pillow, both, brush, timetable; technika vymýšľania mnemotechnických pomôcok.     
19.9. Osobné zámená - doplňovanie do textu, čítanie s porozumením, úvod do knihy Family and Friends 4 Pracovné listy - Project Grammar, Family and Friends 4 str. 4     
26.9. Predstavovanie osoby, členovia rodiny (wife, husband, niece, aunt... ), krajina v ktorej žijem, can a can´t, neurčité členy pod. mien Pracovné listy - Project Grammar, Family and Friends 4 str.5 PZ str.4  
3.10. Opakovanie 1. lekcieProject - cvičenia, Ako sa stravujú ľudia vo svete - čítanie s porozumením, konverzácia na danú tému Project Grammar, Family and friends 4 str. 13,14  
10.10. Typické jedlá rôznych národov - práca s textom, konverzácia, cvičenia v PZ Family and friends PZ str.11  
17.10. Tvorba otázok - didaktická hra, Minulý čas slovesa byť a mať Family and friends str. 14,15 PZ str.14