AJ - Piataci 3: štvrtok 13:10

Dátum Prebrali sme Materiály  
6.2. Last ketchup - čítanie s porozumením, otázky k textu, present simple  otázka zápor, Posluch - Dinosaur data cvičenia k textu + slovná zásoba Project grammar, Family and friends 4 str. 24            
13.2. Picture story - vytváranie príbehov podľa obrázkov, slovná zásoba 3.l. + minulé časy nepravidelných slovies - cvičenia PZ Family and friends PZ str. 23,24  
27.2. Príprava na písomnú prácu - opakovanie lekcie 4, British meals - video, konverzácia a slovná zásoba k téme jedlo Project - testové cd, I tools Project  
5.3. British animals - konverzácia ku krátkemu videu, posluch - doplňovanie cvičenia, lekcia9 Where does she work? - slovná zásoba, pieseň  Family and friends str.63, 64 PZ str.64
Alphabet Occupations
 
12.3. Unit 3 extra exercises - past simple + Guess what hra     
19.3. Past simple: + - , "board game" - len kladné a záp. vety, regular vs. irregular verbs, spelling changes    
26.3. Past simple precvičovanie, questions -  video,prerozpravat co robili, interaktivne cvičenia (spelling changes) What Did You Do?  
2.4. Clothes and Appearance - vocabulary and describing people + Guess Who game    
16.4.  Clothes revision + Past Simple revision: WB 24/4, book p.28    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum  Prebrali sme                                                     Materiály            
12.9. hrou sme zopakovali/naučili sa slovíčka z Project 1, 1A a 1B + nové: pillow, both, brush, timetable; technika vymýšľania mnemotechnických pomôcok.     
19.9. Osobné zámená - doplňovanie do textu, čítanie s porozumením, úvod do knihy Family and Friends 4 Pracovné listy - Project Grammar, Family and Friends 4 str. 4     
26.9. Predstavovanie osoby, členovia rodiny (wife, husband, niece, aunt... ), krajina v ktorej žijem, can a can´t, neurčité členy pod. mien Pracovné listy - Project Grammar, Family and Friends 4 str.5 PZ str.4  
3.10. Opakovanie 1. lekcieProject - cvičenia, Ako sa stravujú ľudia vo svete - čítanie s porozumením, konverzácia na danú tému Project Grammar, Family and friends 4 str. 13,14  
10.10. Typické jedlá rôznych národov - práca s textom, konverzácia, cvičenia v PZ Family and friends PZ str.11  
17.10. Tvorba otázok - didaktická hra, Minulý čas slovesa byť a mať Family and friends str. 14,15 PZ str.14      
24.10. Fonetika - slová s výslovnosťou dlhé u, e, i,  minulý čas pravidelných plnovýznamových slovies , pieseň Five monkeys Family and friends
Five Little Monkeys Jumping On The Bed
 
7.11. Idiomy - It´s raining cats and dogs, When pigs fly...... Minulý čas nepravidelných slovies časopis Hello, Family and friends str. 20,21  
14.11. Opakovanie  - ovocie a zelenina rozhovor tajnička, text  Legendary Monsters - čítanie s porozumením, konverzácia k danej téme časopis Hello, kniha Crosswords      
22.11. Cestovanie a dopravné prostriedky - tajnička, slovná zásoba , video, konverzácia, písanie pohľadnice z dovolenky Pracovný list, kniha Crosswords, I tool Project 3 - video travelling , Family and friends str. 51 Places to go  
28.11. Hobbies in a modern society čítanie otázky práca s textom, rozprávanie o svojich mimoškolských aktivitách, športy, extrémne hobby, didaktická hra vymysli slová na dané písmeno časopis Hello, Crosswords  
5.12. Sloveso have got - skrátené tvary otázka zápor, porovnávanie obrázkov, didaktické hry na rozvíjanie slovnej zásoby Project Grammar  
12.12. Konverzácia na tému Vianoce a Nový rok, nová slovná zásoba k téme napr. wreath, fireplace, lantern, carolers...kvíz, porovnávanie sviatkov u nás a v anglicky hovoriacich krajinách, koledy časopis Frienship  
19.12. Spievanie koledy, Vianočná krížovka - slovná zásoba,  práca s textom Online jobs Jingle bells  
9.1. Konverzácia o Vianociach a zimných prázdninách, riešenie hlavolamov zameraných na číslovky, kreatívna tvorba vlastného hlavolamu Extra materiály ku knihe Project  
16.1. Opakovanie školského učiva - reading and vocabulary test, Video - films and entertainment, konverzácia o zábave a filmoch, druhy filmov napr. sci - fi, romcom... - What is your favourite film? Who is your favourite actor? video k učebnici Project, testy k učebnici Project  
23.1. Čítanie s porozumením - reding test Project, konverzácia Selena Gomez a moji obľúbení speváci, fonetika hlásky f a ph posluch a doplňovanie, minulý čas - cvičenia časopis Hello, extra materiály Project, Family and friends str. 22, 23 PZ str.22  
30.1. Writing test - použitie present simple, Uk členenie mestá história, posluch Prečo mám rád UK? Didaktické hry - opakovanie Extra materiály ku knihe Project, I tools Project