AJ - Štvrtáci 2 (utorok 14:15)

 
Dátum Prebrali sme  Materiály
18.9. Téma prázdniny, tvorba otázok  
25.9. Sloveso byť, Spelling  
2.10. Precvičovanie gramatiky - slovosled vo vete, školské potreby - slovná zásoba  
9.10. Cvičenia na množné číslo pod. mien, Príbeh King Arthur - rozprávanie Classics Readers
16.10. Zvieratá - opis, tvorba otázok  Clunk in space- počúvanie str. 1 -4, slobná zásoba, cvičenia Clunk In Space - Oxford Book
24.10. Gramatika - sloveso byť, stiahnuté tvary, zápor, rozprávanie - povolania Cvičenia z knihy Project grammar, pracovné listy
6.11. Modálne sloveso can, čítanie s porozumením Spiders Pracovné listy Project grammar, časopis Hello
13.11. Vyjadrenie toho, čo mám a nemám rád -like, dislike. Úvod do témy povolania Článok z časopisu  Are you a good detective? Pracovné listy - Cvičebnica