AJ - Štvrtáci (pondelok 14:15)

Dátum Prebrali sme  Materiály
17.9. Rozprávanie o sebe, Prázdniny - slovn.zásoba Summer song
24.9. Názvy štátov, Tvorba otázok a odpovedí  
1.10. Slovná zásoba - škola, tajnička, pexeso.  Slovosled vety - cvičenia    
8.10. Cvičenia na množné číslo pod. mien, Príbeh King Arthur - rozprávanie Classics Readers
15.10. Zvieratá - opis, tvorba otázok, Clunk in space- počúvanie str. 1 -4, slovná zásoba, cvičenia  Clunk in space -Oxford book
22.10. Gramatika - sloveso byť, stiahnuté tvary, zápor, rozprávanie - povolania Cvičenia z knihy Project grammar, pracovné listy
5.11. Sloveso can, have got, čítanie s porozumením Busy Bee 4. časopis Hello
12.11. Nácvičný diktát, Vyjadrenie, čo mám a nemám rád - like, dislike Busy bee4 str. 14, článok z časopisu  Are you a good detective?
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Dátum Prebrali sme Materiály
5.2. hra treasure - poklad - predložky a opakovanie