AJ - Tretiaci 2: utorok 16:35

Dátum  Prebrali sme                                                     Materiály            
10.9. Čo si robil cez prázdniny - rozprávanie, aktivity, slovné hry, nájdi rozdiely - slovná zásoba na danú tému, Beach and summer vocab.  .Beach and Summer Vocabulary  
17.9. Predstavovanie - What´s your name, surname? Where are you from? How old are you? Dialógy, hry, úvod do knihy Family and friends  Self Introduction  
24.9. Family  - opis osoby, názvy členov rodiny, tajnička - urči slovo z poprehadzovaných písmen What Does He Look Like? Song  
1.10. Opakovanie - opis osoby, počítanie 1- 20, informatívne do 100, dni v týždni  Family and friends str. 6,7 PZ str. 6,7
Number song 1-20 for children
 
8.10. Čo sa nachádza v triede - nová slovná zásoba, ukazovacie zámená this, these, that, those, opakovanie - hračky, čísla Pracovné listy, Family and friends str. 8,9 PZ str.8,9  
15.10.  Opakovanie - hračky, mimoškolské aktivity, Nová téma - škola a školské potreby, anglická abeceda Pracovné listy, Family and friends str.10, 11 PZ str. 10
The ABC Song
 
.      
       
.