AJ - Tretiaci 2: utorok 16:35

Dátum Prebrali sme Materiály  
4.2. Opakovanie školského učiva - mesiace a dni v týždni, cvičenia z časopisu učebnice a  pieseň, zariadenie a miestnosti v škole časopis Hello, Busy Bee l. 8, Family and friends str.42 PZ str.38,39
Months of the Year Song
 
11.2. Ročné obdobia, počasie, mesiace v roku, predložky v spojitosti s danou témou at on in, otázky s who what where Busy Bee 4  
25.2. Nepravidelné množné číslo podstatných mien, Let´s play after school väzby - do homework, go swimming... posluch čítanie cvičenia, fonetika pl fl bl pracovné listy, Family and friends str.44,45 PZ str.42  
3.3. What do you do after school - čítanie, práca s textom,pravda nepravda, posluchové cvičenia, cvičenia PZ Family and friends str. 46,47 PZ   
31.3. Present simple - otázka, zápor, listening, cvičenia,konverzácia, picture dictionary, didaktické hry Family and friends Wb str.47, 126  
7.4. Opakovanie - after school activities, Hra na obchod - frázy How much is it? Anything else? Here you are...cvičenia odd one out, didaktické hry na tému ovoceie a zelenina Family and friends str. 48 - 50   
21.4. Martinko - opakovanie l. 11, nová téma Sport l.12 posluch slovná zásoba cvičenia, Dievčatá - opakovanie lekcie 6 - obchod, I like I don´t like - hra, Rewiew str. 51, PZ str. 50 cv.2 Family and friends str. 50, PZ str. 5é cv.2   
28.4. Martinko - l.13 In the country - práca s textom, slovná zásoba, there is there are, Dievčatá - slabiky cl sl gl, presents - slovná zásoba písanie, pieseň Our neigbours, cvičenia pz str.54,55 Family and friends str. 54 - 55, PZ str. 54 - 55
Our neighbours
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum  Prebrali sme                                                     Materiály            
10.9. Čo si robil cez prázdniny - rozprávanie, aktivity, slovné hry, nájdi rozdiely - slovná zásoba na danú tému, Beach and summer vocab.  .Beach and Summer Vocabulary  
17.9. Predstavovanie - What´s your name, surname? Where are you from? How old are you? Dialógy, hry, úvod do knihy Family and friends  Self Introduction  
24.9. Family  - opis osoby, názvy členov rodiny, tajnička - urči slovo z poprehadzovaných písmen What Does He Look Like? Song  
1.10. Opakovanie - opis osoby, počítanie 1- 20, informatívne do 100, dni v týždni  Family and friends str. 6,7 PZ str. 6,7
Number song 1-20 for children
 
8.10. Čo sa nachádza v triede - nová slovná zásoba, ukazovacie zámená this, these, that, those, opakovanie - hračky, čísla Pracovné listy, Family and friends str. 8,9 PZ str.8,9  
15.10.  Opakovanie - hračky, mimoškolské aktivity, Nová téma - škola a školské potreby, anglická abeceda Pracovné listy, Family and friends str.10, 11 PZ str. 10
The ABC Song
 
.22.10. Opozitá prídavných mien napr. right -  left, easy  - difficult...Pocity - článok a cvičenia Pracovné listy, Family and friends str. 15, 16 Pz, str. 15, 16 pieseň Five little monkeys  
29.10. Pocity - posluch, slovná zásoba, cvičenia, Halloween - song Spooky, tajnička Family and friends str. 17,18
Spooky Spooky - Halloween Song
 
.5.11. Písanie - doplňovanie hlások, cvičenia k téme pocity, opakovanie piesní ktoré už poznáme Family and friends PZ str. 17,18,19  
12.11. Školské predmety a veci v triede, dni, mesiace, výslovnosť spojení ch sh th Busy Bee l.4, pracovné listy - Hravá angličtina pre tretiakov, Family and friends str.19
School Subjects
 
19.11. Food - slovná zásoba, väzba Do you like... ? Yes I do, no I don´t, Sloveso have 1. a 3. osoba j. č. , posluch príbehu v učebnici, slovosled vety, cvičenia PZ pracovný list, Family and friends str. 30,31 PZ str.30,31
Do You Like Broccoli Ice Cream? 
 
26.11.
Kvíz - tvoja obľúbená farba, obľúbená izba v dome, čím chceš byť...Didaktická hra utvor čo najviac slov na dané písmeno, Nová téma - počítame do sto
Kniha Funny English, Family and friends str.34, PZ str. 32  
3.12. Sloveso have v 3.osobe j.č. skrátené tvary a zápor, rýmovanie anglických slov, opozitá Family and friends str.32, 33 PZ str.33, pracovné listy  
10.12. Vianočný kvíz, slovná zásoba k téme Vianoce - Chrismas carol, chimney, stockings.... Porovnávanie obrázkov, vianočné piesne  pracovné listy, časopis Hello kids
Jingle Bells
 
17.12. Spievanie - koledy, krížovka na slovnú zásobu k téme Vianoce, sloveso can can´t, posluch, čítanie  Family and friends str.20,21,22 PZ str. 20  
14.1. Konverzácia zimné prázdniny, precvičovanie  Busy Bee vzorové testy, čítanie s porozumením školské predmety a dni v týždni  Family and friends str. 36,37 PZ str. 36
Days of the Week Song
 
21.1. Opakovanie lekcie 7 - Busy Bee, vzorový test, čítanie príbehu o škole str.38, fonetika spojenie hlások dr, tr, cr, posluchy Busy Bee l.7, Family and friends str.38,39 PZ. Str. 38,39  
28.1. Snehulienka - slovná zásoba opakovanie školského učiva, opakovanie piesní, čítanie s porozumením Our school Busy Bee l. 8, Family and friends str.40, PZ str.40