Angličtina pre NAJMENŠÍCH

Predstavujeme vám nového parťáka, s ktorým bude Smiling Snake učiť angličtinu tie najmenšie detičky. A to nie len u nás v jazykovke, ale aj priamo v škôlkach.

Teddy Eddie k nám prišiel zo susedného Poľska. Jeho rodnou rečou je tiež slovanský jazyk a preto nám dobre rozumie. Vie, čo detičky v tom najútlejšom veku potrebujú, aby sa začali učiť angličtinu. Jeho metóda je:

 

 • veselá a hravá, lebo Teddy Eddie rozumie detskému humoru; 
 • ambiciózna a bohatá jak na slovnú zásobu a obsah tak na učebné materiály;
 • komunikatívna, pretože rozvíja schopnosť počúvať a tiež efektívne nabáda deti k rozprávaniu;
 • priateľská k rodičom, ktorí dostanú príručku pre rodičov a v priebehu roka aktuálne informácie o kurze a o pokroku dieťaťa;
 • priateľská k učiteľom, ktorí sú na metódu odborne vyškolení a majú neustálu podporu a dohľad metodických poradcov
 • systematická, s uceleným programom na 5 rokov vzdelávania v jednotlivých leveloch
 • intenzívna a efektívna vďaka lekciám 2x týždenne (okrem 2-3 ročných) a materiálom aj pre domáce štúdium - CD a hlavne appka plná hier šitých na mieru k jednotlivým levelom!

Kurzy Teddy Eddie v šk. roku 2020/2021
- prihlasovanie pre rok 2021/2022 spúšťame 18.8.

 
"Môžeme sa pridať aj v priebehu roka? Platíme aj za lekcie, ktoré nám ušli?"
Áno, môžete! :-)
 • Kurz je plánovaný na celý školský rok a je určený pre deti daného veku bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s angličtinou. 
 • Pridať sa môžete kedykoľvek v priebehu školského roka vyplnením online prihlášky nižšie.
 • Prvá splátka je pre všetkých rovnaká, bez ohľadu na dátum prihlášky. 
 • Za lekcie, ktoré už prebehli pred vaším nástupom do kurzu vám odrátame po 6 € za každú lekciu z druhej splátky. 
  Príklad: Chcete sa prihlásiť do skupinky START 2 v piatok od 4.12. V tomto kurze sa konalo zatiaľ 5 lekcií. Teraz uhradíte bežnú 1. splátku 141 € a 2. splátka bude znížená o 30 € na 111 €.
 

Teddy Eddie SCHOOL pre žiakov 1. triedy ZŠ

V kurze Teddy Eddie SCHOOL bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a začne komunikovať v angličtine. Zvládne veľa slov, viet, fráz a začne ich spontánne používať. Prečíta si svoj prvý anglický text.

 • 60 lekcií od 12.10.2020, 2x týždenne
 • pondelok a streda 16:45-17:30
 • 6-8 detí v skupinke
 • Kurzovné sa hradí v 2 splátkach po 282 € bankovým prevodom na základe faktúry. 1. splátka 
  do 14 dní po prihláške, 2. splátka do 18.1.2021.
 • V cene sú všetky potrebné materiály v študentskom sete „kufríček“ a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2021. 

Teddy Eddie ABC pre predškolákov

V kurze Teddy Eddie ABC bude dieťa hovoriť celými vetami, rozprávať príbehy a hovoriť počas lekcie v angličtine. Začne svoje dobrodružstvo s čítaním. Prečíta nielen prvé anglické slovíčka, ale dokonca aj celé vety.

 • 60 lekcií od 12.10.2020, 2x týždenne
 • pondelok a streda 15:45-16:30
 • 6-8 detí v skupinke
 • Kurzovné sa hradí v 2 splátkach po 282 € bankovým prevodom na základe faktúry. 1. splátka do 14 dní po prihláške, 2. splátka do 18.1.2021.
 • V cene sú všetky potrebné materiály v študentskom sete „kufríček“ a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2021. 

Teddy Eddie STANDARD pre deti od 4 rokov

V kurze Teddy Eddie STANDARD začne dieťa viesť svoje prvé rozhovory v angličtine. Bude hrať scénky, rozprávky a hry, ktoré vyžadujú používanie cudzieho jazyka. Naučí sa niekoľko stoviek slov vo vetách.

 • 60 lekcií od 12.10.2020, 2x týždenne
 • pondelok a streda 15:50-16:30
 • 6-8 detí v skupinke
 • Kurzovné sa hradí v 2 splátkach po 282 € bankovým prevodom na základe faktúry. 1. splátka do 14 dní po prihláške, 2. splátka do 18.1.2021.
 • V cene sú všetky potrebné materiály v študentskom sete „kufríček“ a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2021. 

Teddy Eddie START pre deti od 2 rokov

V kurze Teddy Eddie START sa dieťa naučí reagovať na anglické pokyny a zoznámi sa so svojimi prvými vetami, pesničkami a rozprávkami v cudzom jazyku. V začiatkoch kurzu býva na lekciách prítomný aj rodič. 

 • 30 lekcií 1x týždenne
 • streda 11:20-12:00 od 14.10.2020 ALEBO
  piatok 16:30-17:10 od 16.10.2020 
 • 6-8 detí v skupinke
 • Kurzovné sa hradí v 2 splátkach po 141 € bankovým prevodom na základe faktúry. 1. splátka do 14 dní po prihláške, 2. splátka do 18.1.2021.
 • V cene sú všetky potrebné materiály v študentskom sete „kufríček“ a prístup do aplikácie Playground do 31.8.2021.

 

Prihláška do kurzu angličtiny Teddy Eddie v jazykovke Smiling Snake 2020/2021

Prihláste sa bez rizika

Prvé 3 týždne kurzu máme na to, aby si ho dieťa obľúbilo :-)
3 týždne z celkových 30 týždňov = 10%.
Ak sa z kurzu odhlásite po 3 absolvovaných týždňoch, vrátime Vám 90 % kurzovného.

 

Máte otázky? Obráťte sa na mňa!

Mgr. Michaela Kaščáková
Koordinátorka kurzov Teddy Eddie pre akreditované centrum Smiling Snake

0948 098 171
jazykovanie2@gmail.com